Referenser

Jonisering i olika typer av miljöer är möjliga genom anpassade enheter för både lukt eller partiklar.

Våra OxySan enheter finns för tillfället ibland annat i följande miljöer vid reducering av lukter eller damm/partiklar:

Skanska Rental

Skanska Rental eller andra uthyrare för varierande användning inom bygg.

Poseidon Bostadsaktiebolag Göteborg

OxySan 200 eller OxyClean för att rena luft från lukter i miljöstationer och soprum.

Göteborgs spårvägar

OxySan 2000 enheter går dygnet runt i dessa reparationshallar för att hålla damm och partiklar på golvet. Damm och rök vid slipning, kapning och svetsning har tidigare varit en stor olägenhet innan installation av joniseringsggregat från Renluftsteknik AB.

Önskar du bli kontaktad av en säljare?

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.

Renluftsteknik kan därav idag erbjuda ett system av aggregat som enbart genererar ’frisk luft’ helt utan ozon eller andra hälsofarliga restprodukter.

Önskar du bli uthyrare/återförsäljare?

För att tillgängliggöra våra produkter levererar vi joniseringsaggregat till hyrmarknaden.