Referenser

Jonisering i olika typer av miljöer är möjliga genom anpassade enheter för både lukt och partiklar.

Våra enheter finns för tillfället ibland annat i följande miljöer vid reducering av lukter eller damm/partiklar:

Skanska Rental

Skanska Rental eller andra uthyrare för varierande användning inom bygg.

Poseidon Bostadsaktiebolag Göteborg

”Vi har sedan 2015 i huvudsak använt oss av RLT:s luktrenare ( OxySan 200 och OxyClean) i våra miljöhus och miljörum. Produkterna är mycket driftsäkra och de har fungerat bra och uppfyllt behovet av luktrening när inte vanlig ventilation räckt till.”

Göteborgs spårvägar

OxySan 2000 enheter går dygnet runt i dessa reparationshallar för att hålla damm och partiklar på golvet. Damm och rök vid slipning, kapning och svetsning har tidigare varit en stor olägenhet innan installation av joniseringsggregat från Renluftsteknik AB.

Tjörnbagarn

”Vi hade som målsättning att förbättra arbetsmiljön och få bort mjöldammet från luften och det tyckte vi var en stor skillnad.
När Renluftsteknik var här för underhåll och systemet stod still så märkte vi en stor skillnad i luften.
Jag kan rekommendera systemet till andra som vill skapa bättre arbetsmiljö och renare luft.  Vill även passa på att tacka Lennart som varit med hela vägen och varit mån om att allt fungerar.”

– Ägare & VD Mathias Niklason 
Tel: 0708 35 31 14
Mail: mathias@bagarn.se

Volvo Cars

”Vi vill tacka för den goda support och kompetens när vi testade er produkt i olika miljöer.
Testerna visade väldigt positiva resultat, med avsevärt bättre arbetsmiljö med mycket mindre partiklar i luften.
Vi valde att investera och har nu installerat produkten på fler områden med goda resultat.
Tekniken har gjort det möjligt att förbättra sjukfrånvaro samt ökat kvalitén i arbetet.
I kombination med den lätta hanteringen och de goda resultaten så kommer vi att fortsätta att testa i fler områden.”

ICA

” Jag upplevde tidigare en lukt som inte riktigt gav med sig när vi bytte våra pantkärl. Den satt kvar inne i pantrummet men nu när vi har installerat en maskin, en renluftsmaskin så är det en stor skillnad. En klar förbättring! Maskinen uppskattas verkligen, både bland oss i personalen och bland kunderna. Jag skulle varmt rekommendera den till andra butiker som också har eller haft problem med otrevliga lukter som kommer från all returhantering.” 

Cramo

”Vi valde RLT:s  joniseringsaggregat för att kunna tillgodose våra kunders krav på en bättre arbetsmiljö i känsligare miljöer där damm absolut inte får spridas vidare  där mer traditionella luftrenare jobbar tillsammans med joniseringsaggregat för maximal effekt.”

Önskar du bli kontaktad av en säljare?

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.

Renluftsteknik kan därav idag erbjuda ett system av aggregat som enbart genererar ’frisk luft’ helt utan ozon eller andra hälsofarliga restprodukter.

Önskar du bli uthyrare/återförsäljare?

För att tillgängliggöra våra produkter levererar vi joniseringsaggregat till hyrmarknaden.