Våra områden

Ren luft har fått allt större betydelse för vår hälsa. Genom medicinsk forskning har allt större uppmärksamhet riktats mot nanopartiklar med en storlek motsvarande enskilda molekyler.

Joniserande luftrenare

Närhet gynnar spridningen av bakterier och virus. Genom vår urbanisering blir uteluften allt mer förorenad. I tät bebyggelse får odörer allt större påverkan på vår trivsel. För att minska denna skadliga inverkan har stora forskningsprojekt genomförts för att förbättra vår luft.

Sedan starten 1982 har vi därför utvecklat och fördjupat vår kompetens när det gäller avancerad luftrening.

Våra metoder, att rena luft, är utvecklade för att ge en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter. Vi använder oss av beprövad filtrering, UV-ljus för virusbekämpning, jonisering mot odörer och elektrostatisk filterteknik mot dammpartiklar och radon. Var för sig eller kombinerade uppnår vi med dessa metoder en mycket effektiv rening.

Vi arbetar ständigt med produktutveckling, som ett led i vår strävan att tillgodose marknaden med effektiva lösningar.

Efter 5 minuters bipolär jonisering med korrekt joniseringsnivå kan man reducera den relativa partikelhalten med upp till:

%

Områden som våra joniseringsenheter är avsedda för:

Bygg & anläggning

Inom byggindustrin förekommer damm i alla former, på senare år har vetskapen om fint kvartsdamm fritt svävande i inomhusluften gjort att lagstiftningen om människors hälsa kommit i fokus på allvar. Våra produkter håller partiklarna nere på golvet så att arbetare och personal kan andas ren luft.

Industri & verkstäder

Vid tillverkning och underhåll inom industrin kommer verkstadsarbetare i kontakt med både slipdamm, svetsrök och lukter som fritt svävar i inomhusluften. Våra produkter håller dammet på golvet och neutraliserar rök och lukter från färg och svetsarbeten.

Soprum, kylrum & toaletter

Dåliga lukter i publika utrymmen som soprum och toaletter tas enkelt bort med våra anpassade produkter.

Kontor & samlingssalar

Vi har portabla enheter som antingen kan användas tillfälligt eller permanent. Kontakta oss så berättar vi mer!

Ytterligare exempel på områden:

N

Hotell och restauranger

För neutralisering av lukter i kylrum, sop- och avfallsutrymmen.
N

Djuruppfödning

  • I stall och ladugårdar för neutralisering av lukter.
  • För att förhindra infektioner genom bakterier och virus.
N

Köttindustrin

  • I kylrum och vid varutransporter.
  • I bearbetningsrum och förpackningsrum.
N

Verkstadsindustri

  • I verkstadslokaler för att rena och förbättra arbetsvmiljön.
  • För att ta bort diesel ,bensin, lack- och lösningsmedel och ta bort betongdamm och mögel.
N

Livsmedelsproduktion

  • I produktionsrum och fyllningslinjer för livsmedel, i förvaringsutrymmen för förpackningsmaterial.
  • För att förhindra bakterietillförsel i livsmedel.
N

Bageri

I kyl-, förvaring och förpackningsutrymmen för bageriprodukter
N

Arbetsplatser med mjöldamm

För luftrening och reducering av bakterier och mögel.
N

Hygienutrymmen

För eliminering av lukter i omklädningsrum, dusch-, tvättrum och toaletter.

Referenser

- Klicka på en logo för mer info om hur vi hjälpte kunden

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.

Renluftsteknik kan därav idag erbjuda ett system av aggregat som enbart genererar ’frisk luft’ helt utan ozon eller andra hälsofarliga restprodukter.

Önskar du bli uthyrare/återförsäljare?

För att tillgängliggöra våra produkter levererar vi joniseringsaggregat till hyrmarknaden.