OxySan – Förbättra er luftkvalité

Förbättra er arbetsmiljö markant

– OxySan är en effektiv luftrenare som med hjälp av jonisering
säkerställer att er arbetsplats har hälsosam luftkvalité

Ozon fri jonisering

Ozon fri jonisering av luft för inomhusmiljöer som avlägsnar:

  • Damm i luft på byggarbetsplatser vid slipning, rivning, betongsågning etc.
  • Kap- slip och svetsdamm/lukter i verkstäder
  • Mjöldamm i bagerier
  • Textildamm i väverier
  • Röklukter efter brand
  • Mögellukt
  • Bakterier och virus
Efter 5 minuters bipolär jonisering med korrekt joniseringsnivå kan man reducera den relativa partikelhalten med upp till:

%

Beroende på total luftvolym finns följande standard produkter tillgängliga

För större luftvolymer kan flera maskiner användas samtidigt.

OxySan 200

0 – 120 m³

50 W (1-fas)

535 x 310 x 190

1 – 60 m3

5 kg

OxySan 1000

60 – 400 m³

220 W (1-fas)

370 x 500 x 580 mm

60 – 400 m3

20 kg (Alu)

OxySan 2000

100 – 1000 m³

240 W (1-fas)

520 x 730 x 640 mm

100 – 1000 m3

55 kg

OxySan 4000

200 – 1500 m³

300 W (1-fas)

520 x 730 x 640 mm

200 – 1500 m3

60 kg

Önskar du bli kontaktad av en säljare?

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.

Renluftsteknik kan därav idag erbjuda ett system av aggregat som enbart genererar ’frisk luft’ helt utan ozon eller andra hälsofarliga restprodukter.

Önskar du bli uthyrare/återförsäljare?

För att tillgängliggöra våra produkter levererar vi joniseringsaggregat till hyrmarknaden.

Bygg & anläggning
Våra produkter håller partiklarna nere på golvet så att arbetare och personal kan andas ren luft utan fin kvartsdamm.
Industri & verkstäder
Våra produkter håller dammet på golvet och neutraliserar rök och lukter från färg och svetsarbeten. Kontakta oss så berättar vi mer!
Soprum, kylrum & toaletter
Dåliga lukter i publika utrymmen som soprum och toaletter tas enkelt bort med våra anpassade produkter.
Kontor & samlingssalar
Vi har portabla enheter som antingen kan användas tillfälligt eller permanent. Kontakta oss så berättar vi mer!

Referenser

- Klicka på en logo för mer info om hur vi hjälpte kunden