Luftrenare för soprum – OxyCleanför krävande miljöer med starka lukter

– OxyClean™ är ett joniseringsaggregat som effektivt
tar bort starka lukter, mögel, partiklar och damm. Perfekt för exempelvis soprum.

Särskilt lämplig för soprum

OxyClean™ bygger på en teknik som joniserar luft. Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. När syreatomen joniseras bildar den med andra syrejoner aktiva komponenter som angriper bakterier, mögelsporer och virus. Genom en noggrann inställning av arbetsspänningen kan vi optimera denna till den miljö där OxyClean™ installeras. OxyClean™ ger en hög luftkvalitet i rum med en begränsad ventilation eller returventilation. Ett bra exempel är soprum.
Genom att installera OxyClean försvinner den unkna lukten av sopor och sopkärl. Luften känns sval och frisk. Genom att höljet är utfört i rostfritt stål har den lång livslängd i fuktig miljö.

OxyClean 25

24 W (1-fas) 510 x 255 x 130 mm 0 – 25 m3 <30 dB(A)

OxyClean 40

26 W (1-fas) 510 x 255 x 130 mm 25 – 40 m3 <30 dB(A)

OxyClean 80

34 W (1-fas) 510 x 255 x 130 mm 40 – 80 m3 <30 dB(A)

OxyClean 120

42 W (1-fas) 510 x 255 x 130 mm 80 – 120 m3 <30 dB(A)

Önskar du bli kontaktad av en säljare?

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.

Renluftsteknik kan därav idag erbjuda ett system av aggregat som enbart genererar ’frisk luft’ helt utan ozon eller andra hälsofarliga restprodukter.

Önskar du bli uthyrare/återförsäljare?

För att tillgängliggöra våra produkter levererar vi joniseringsaggregat till hyrmarknaden.

Bygg & anläggning

Våra produkter håller partiklarna nere på golvet så att arbetare och personal kan andas ren luft utan fint kvartsdamm.

Industri & verkstäder

Våra produkter håller dammet på golvet och neutraliserar rök och lukter från färg och svetsarbeten. Kontakta oss så berättar vi mer!

Soprum, kylrum & toaletter

Dåliga lukter i publika utrymmen som soprum och toaletter tas enkelt bort med våra anpassade produkter.

Kontor & samlingssalar

Vi har portabla enheter som antingen kan användas tillfälligt eller permanent. Kontakta oss så berättar vi mer!

Referenser

- Klicka på en logo för mer info om hur vi hjälpte kunden