Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.

Renluftsteknik erbjuder joniseringsenheter för olika ändamål och områden som enbart genererar ”frisk luft” utan restprodukter.

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.

Renluftsteknik erbjuder joniseringsenheter för olika ändamål och områden som enbart genererar ”frisk luft” utan restprodukter.

En smaskig presentation av 

Bygg & anläggning

Våra produkter håller partiklarna nere på golvet så att arbetare och personal kan andas ren luft utan fint kvartsdamm.

Industri & verkstäder

Våra produkter håller dammet på golvet och neutraliserar rök och lukter från färg och svetsarbeten. Kontakta oss så berättar vi mer!

Soprum, kylrum & toaletter

Dåliga lukter i publika utrymmen som soprum och toaletter tas enkelt bort med våra anpassade produkter.

Kontor & samlingssalar

Vi har portabla enheter som antingen kan användas tillfälligt eller permanent. Kontakta oss så berättar vi mer!

OxySan 4000 på bygg- & arbetsplatsen

Förbättra er arbetsmiljö markant

– OxySan™ är en effektiv luftrenare som med hjälp av jonisering
säkerställer att er arbetsplats har hälsosam luftkvalité

Önskar du bli uthyrare/återförsäljare?

För att tillgängliggöra våra produkter levererar vi joniseringsaggregat till hyrmarknaden.

OxySan 200 på kontor & samlingslokaler

Förbättra er arbetsmiljö markant

– OxySan™ renar luften från partiklar och damm samt tar effektivt
bort starka lukter likt rök och mögel genom jonisering.

Önskar du bli kontaktad av en säljare?

OxyClean för krävande miljöer med starka lukter

Särskilt lämplig för soprum

– OxyClean™ är ett joniseringsaggregat som effektivt
tar bort starka lukter, mögel, partiklar och damm.

Referenser

- Klicka på en logo för mer info om hur vi hjälpte kunden