Contact Us

Since 1982, Clean Air Technology has developed products for improving air quality and problem solving for dust and odors through ionization of air.

Renluftsteknik i Göteborg AB

Metangatan 1W
SE – 431 53 Mölndal

Telefon: +46 (0) 31- 690 300
Mobil: +46 (0) 707- 260 300
Fax: +46 (0) 31- 690 325
E-post: info@renluftsteknik.se

Contact international requests :

phone +46 707 550172
Email: hakan.andersson@rlt.se

Would you like to be contacted?

Select

15 + 1 =

Sedan 1982 har Renluftsteknik utvecklat produkter till förbättring av luftkvalitet samt problemlösningar för damm och lukter genom jonisering av luft.

Renluftsteknik kan därav idag erbjuda ett system av aggregat som enbart genererar ’frisk luft’ helt utan ozon eller andra hälsofarliga restprodukter.

Hem